Lịch phát sóng thứ 6 ngày 12 tháng 12 năm 2014

Chúc Nguyễn 11/12/2014 Comments Off

6:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:30:00 Bóng mát tâm hồn Số 68
6:35:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 1
7:25:00 Fun with English Số 11
7:35:00 Ảo thuật Số 10
7:45:00 Music 4 Kids Số 99
8:00:00 Thành thật với tình yêu Tập 51
9:15:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 21
9:45:00 Sách hay của bé Số 8
9:55:00 Happy birthday Số 117
10:20:00 Đôi tay xinh Số 10
10:30:00 Nhìn hình đoán chữ Số 54
10:55:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 1
11:40:00 Nào mình cùng đi Số 6
12:00:00 Robot trái cây P2 Tập 52
12:40:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 13
12:55:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 21
13:15:00 Nhí tài năng số 36
14:00:00 Hạnh phúc xưa của nhà ông Mã Tập 30
15:10:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 8
15:20:00 Fun with English Số 11
15:30:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 1
16:20:00 Vương quốc cổ tích LaLaloopsy Tập 21
17:00:00 PHH : Simba tham dự worlcup Tập 1
17:30:00 Sách hay của bé Số 9
17:35:00 Fun with English Số 11
17:45:00 Ảo thuật Số 10
18:00:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 22
18:30:00 PHH : Chú chim cánh cụt Proro Tập 2
19:15:00 Khám phá thế giới Số 69
19:30:00 Phim : Thiếu Lâm Nam Phái – Tập 2
20:30:00 Phim : Hạnh phúc xưa của nhà ông Mã Tập 31
21:20:00 Bóng mát tâm hồn Số 68
21:30:00 Simba tham dự Worlcup Tập 1
22:00:00 Phim : Thành thật với tình yêu Tập 52
22:50:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 8
23:10:00 Happy birthday Số 117
23:20:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 2
23:50:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 22
0:20:00 Vương quốc cổ tích LaLaloopsy Tập 21
0:50:00 Khám phá thế giới Số 69
1:20:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 13

Comments

comments

Comments are closed.