Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 09/6/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 09/06/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 60
6:50 Ngại gì không nói Số 52
7:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 40
7:20 Nào mình cùng đi Số 18
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 56
9:00 Giai điệu cuộc sống Số 19
9:20 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 40
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 60
10:30 Đoán hay trúng ngay Số 16
11:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 4
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 117
12:00 Phim GĐ: Bí mật của người vợ Tập 49
13:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 11
14:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 40
14:30 Tạp dề nội trợ Tập 114
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 4
15:30 Theo bước con yêu Số 25
15:45 Ngại gì không nói Số 52
16:00 Nào mình cùng đi Số 18
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 60
17:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 41
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 61
18:00 Thì ra là thế Số 6
18:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 5
19:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 12
20:10 Ước mơ của em Số 57
20:30 Phim: Bí mật người vợ Tập 50
21:30 Phim:Khi mẹ tôi yêu Tập 57
22:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 5
23:00 Thì ra là thế Số 6
23:15 Khu vườn tuổi thơ Số 11
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 61
23:45 Theo bước con yêu Số 25
0:00 Giai điệu cuộc sống Số 18
0:15 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 5
0:30 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 41

Comments

comments

Comments are closed.