Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 09/03)

Đồng Diệu Tường Anh 09/03/2018 Comments Off
6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 18
6:50:00 Ngại gì không nói Số 85
7:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 18
7:20:00 Nào mình cùng đi Số 56
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 34
9:00:00 Giai điệu cuộc sống Số 23
9:20:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 18
10:00:00 PHH : Truyền kì mạc lâm tập 5
10:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 29 PL
11:00:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 18
11:30:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 140 PL
12:00:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 94
13:00:00 Phim: Lửa tình Tập 15
14:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 18
14:30:00 Tạp dề nội trợ Tập 71
15:00:00 PHH : Truyền kì mạc lâm tập 5
15:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 21 PL
15:45:00 Ngại gì không nói Số 86
16:00:00 Nào mình cùng đi Số 57
16:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 18
17:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 19
17:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 67 PM
18:00:00 Thì ra là thế Số 41 PM
18:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 19 PM
19:00:00 Phim : Lửa tình tập 16 PM
20:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 21 PL
20:30:00 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 95 PM
21:30:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 35 PM
22:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 19
23:00:00 Thì ra là thế Số 41 PM
23:15:00 Khu vườn tuổi thơ Số 25 PL
23:30:00 PHH :Robot TOBOT Tập 67
23:45:00 Nào mình cùng đi Số 57
0:00:00 Giai điệu cuộc sống Số 29
0:15:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 19
0:30:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 19

Comments

comments

Comments are closed.