Lịch phát sóng Thứ 6 ngày 09 tháng 10

thao.duong 08/10/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 62
6:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 16
7:00:00 Vòng quay vô cực Tập 30
7:20:00 Nào mình cùng đi Số 46
7:40:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 5
7:45:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 22
8:00:00 Tình thầy trò Tập 17
9:25:00 PHH: Transfomers Tập 5
10:20:00 Khám phá thế giới Số 56
11:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 35
11:45:00 Ai là người chiến thắng Số 7
12:00:00 Khu vườn kẹo ngọt Tập 6
13:00:00 Vua đầu bếp Tập 30
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 16
14:45:00 PHH: Transfomers Tập 5
15:30:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 50
16:00:00 Nào mình cùng đi Số 46
16:20:00 Vòng quay vô cực Tập 30
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 17
17:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 22
17:45:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 5
18:00:00 PHH: Transfomers Tập 6
18:30:00 PHH : Anh hùng thiên hà Tập 36
19:00:00 Huyện thái gia chín tuổi Tập 1
20:00:00 YHYB – Nhí tài năng 2015 Số 13
20:45:00 Ai là người chiến thắng Số 7
21:05:00 Khu vườn tuổi thơ Số 22
21:30:00 Khu vườn kẹo ngọt Tập 7
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 17
23:00:00 Nào mình cùng đi Số 46
23:15:00 Học tiếng anh cùng Ozomo Số 23
23:30:00 PHH: Transfomers Tập 6
0:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 36
0:30:00 Vòng quay vô cực Tập 30
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 17

Comments

comments

Comments are closed.