Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 08/9/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 08/09/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 47
6:50 Ngại gì không nói Số 65
7:00 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 10
7:20 Nào mình cùng đi Số 31
8:00 Phim Đoạt tình Tập 4
9:00 Giai điệu cuộc sống Số 29
9:20 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 10
10:00 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 47
10:30 Đoán hay trúng ngay Số 36
11:00 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 17
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 104
12:00 Phim: Mộc lan thời @ Tập 86
13:00 Phim: Đại nhân vật Tập 22
14:00 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 10
14:30 Tạp dề nội trợ Tập 25
15:00 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 17
15:30 Happy birthday Số 261
15:45 Ngại gì không nói Số 65
16:00 Nào mình cùng đi Số 31
16:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 47
17:00 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 18
17:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm- Tập 48
18:00 Thì ra là thế Số 18
18:30 Phim Hoạt Hình: Chiến xạ thần thú Tập 1
19:00 Phim: Đại nhân vật Tập 23
20:10 Ước mơ của em Số 83
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 87
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 5
22:30 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 18
23:00 Thì ra là thế Số 18
23:15 Khu vườn tuổi thơ Số 29 PL
23:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 48
23:45 Ước mơ của em Số 83
0:00 Giai điệu cuộc sống Số 28
0:15 Phim Hoạt Hình: Chiến xạ thần thú Tập 1
0:30 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 11

Comments

comments

Comments are closed.