Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 08/12/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 08/12/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 20
6:50 Ngại gì không nói Số 77
7:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 4
7:20 Nào mình cùng đi Số 44
8:00 Phim Đoạt tình Tập 95
9:00 Giai điệu cuộc sống Số 20
9:20 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 4
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 6
10:30 Đoán hay trúng ngay Số 49
11:00 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 20
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 135
12:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 4
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 82
14:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 4
14:30 Tạp dề nội trợ Tập 50
15:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 6
15:30 Ước mơ của em Số 108
15:45 Ngại gì không nói Số 77
16:00 Nào mình cùng đi Số 4
16:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 20
17:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 5
17:30 PHH: Robot TOBOT Tập 28
18:00 Thì ra là thế Số 30
18:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 21
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 83
20:10 Ước mơ của em Số 109
20:30 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 5
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 96
22:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 21
23:00 Thì ra là thế Số 30
23:15 Khu vườn tuổi thơ Số 21
23:30 PHH: Robot TOBOT Tập 28
23:45 Ước mơ của em Số 108
0:00 Giai điệu cuộc sống Số 21
0:15 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 21
0:30 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 5

Comments

comments

Comments are closed.