Lịch phát sóng Thứ 6 ngày 06 tháng 03 năm 2015

Chúc Nguyễn 05/03/2015 Comments Off

6:20:00    Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00    Bóng mát tâm hồn Số 61
6:30:00    Đúng hay sai – Sai hay đúng Số 7
6:35:00    Lạc Thần Tập 10
7:25:00    Yêu con hơn mỗi ngày Số 20
7:45:00    Nhí tài năng 2015 Số 9
8:00:00    Gia đình là Số 1 Tập 8
9:15:00    Thế giới thú cưng vui nhộn Tập 21
9:45:00    Nào mình cùng đi Số 18
10:20:00    Khám phá thế giới Số 18
11:00:00    Zinba Tập 50
11:45:00    Mảnh ghép bí ẩn Số 7
12:00:00    Vua sư tử Tập 32
12:40:00    Ca nhạc thiếu nhi
12:55:00    Thế giới thú cưng vui nhộn Tập 21
13:15:00    Nhí tài năng 2015 Số 9
14:00:00    Bà xã đảm đang Tập 22
15:10:00    Yêu con hơn mỗi ngày Số 20
15:30:00    Zinba Tập 50
16:20:00    Ván trượt siêu hạng Tập 13
17:00:00    PHH : Vua sư tử Tập 33
17:30:00    Sách hay của bé Số 21
17:40:00    Ảo thuật Số 23 PM
17:45:00    Mảnh ghép bí ẩn Số 7
18:00:00    Thế giới thú cưng vui nhộn Tập 22
18:30:00    PHH : Zinba Tập 51
19:15:00    Lạc Thần Tập 11
20:10:00    Khám phá thế giới Số 19
20:30:00    Phim : Bà xã đảm đang Tập 23
21:20:00    Bóng mát tâm hồn Số 61
21:30:00    Hài : Thật giả chuyện phú ông Tập 4
22:00:00    Phim : Gia đình là Số 1 Tập 9
22:50:00    Mảnh ghép bí ẩn Số 7
23:00:00    Yêu con hơn mỗi ngày Số 20
23:20:00    Zinba Tập 50
23:50:00    Thế giới thú cứng vui nhộn Tập 22
0:20:00    Ván trượt siêu hạng Tập 13
0:50:00    Khám phá thế giới Số 19
1:20:00    Vua sư tử Tập 33

Comments

comments

Comments are closed.