Lịch phát sóng thứ 6 ngày 05 tháng 9 năm 2014

Chúc Nguyễn 04/09/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 6 ( Ngày 05/09 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Jang Hee Bin – Tập 38
7:25:00 Em yêu biển đảo quê hương Số 8
7:45:00 Music 4 Kids Số 85
8:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 82
9:15:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 19 ( Phần 2 )
9:45:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 46
10:20:00 Happy birthday Số 103
10:30:00 Nhìn hình đoán chữ Số 40
10:55:00 Vương quốc cổ tích Lalaloopsy Tập 11
11:35:00 Trực tiếp Game tương tác
11:55:00 PHHVN : Ngân hàng thời gian
12:35:00 Huyền thoại chima Tập 33
12:50:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 19 ( Phần 2 )
13:15:00 Nhí tài năng số 22
13:55:00 Gia đình là số 1 Tập 56
15:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 107
15:30:00 Vương quốc cổ tích Lalaloopsy Tập 11
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Happy birthday Số 103
17:00:00 PHHVN : Lá cây và lông vũ
17:30:00 Kids&Family new Số 51
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác
18:00:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 20 – (Phần 2)
18:30:00 Vương quốc cổ tích Lalaloopsy Tập 12
19:15:00 Khám phá thế giới Số 41
19:30:00 Jang Hee Bin – Tập 39
20:30:00 Gia đình là số 1 Tập 57
21:20:00 Nhìn hình đoán chữ Số 40
21:30:00 Hài : Ông mê cổ bà mê tân PL
22:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 83
22:50:00 PHHVN : Lá cây và lông vũ
23:20:00 Vương quốc cổ tích Lalaloopsy Tập 12
23:50:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 107
0:20:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 20 – (Phần 2)
0:50:00 PHHVN : Lá cây và lông vũ
1:20:00 Khám phá thế giới Số 41

Comments

comments

Comments are closed.