Lịch phát sóng Thứ 6 ngày 04 tháng 9

thao.duong 03/09/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 27
6:30:00 TVTA: Rạp phim nhí Số 21
6:35:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 33
7:00:00 PHH : Zinba Tập 60
7:30:00 Trại hè âm nhạc Số 7
7:45:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 17
8:00:00 Hoàng tử gác mái Tập 16
9:25:00 PHH : Ninja Go Tập 6 (Phần 2)
10:20:00 Khám phá thế giới Số 51
11:00:00 PHH : Đấu sĩ LBX ( Phần 2) Tập 40
11:45:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 92
12:00:00 Sóng gió cuộc tình Tập 11
13:00:00 Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên ( Phần 3 ) Tập 40
14:00:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 33
14:45:00 PHH : Ninja Go Tập 6 (Phần 2)
15:30:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 45
16:00:00 Nào mình cùng đi Số 41
16:20:00 PHH : Zinba Tập 60
17:00:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 34
17:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 3
17:45:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 92
18:00:00 PHH : Ninja Go Tập 7 (Phần 2)
18:30:00 PHH Đấu sĩ LBX ( Phần 2 ) Tập 41
19:00:00 Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên ( Phần 3 ) Tập 41
20:00:00 YHYB – Nhí tài năng 2015 Số 8
20:45:00 Học tiếng anh cùng Ozomo Số 18
21:30:00 Sóng gió cuộc tình Tập 12
22:30:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 34
23:00:00 Nào mình cùng đi Số 41
23:15:00 Học tiếng anh cùng Ozomo Số 18
23:30:00 PHH : Ninja Go Tập 7 (Phần 2)
0:00:00 PHH : Đấu sĩ LBX ( Phần 2) Tập 41
0:30:00 PHH: Zinba Tập 60
1:00:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 34

Comments

comments

Comments are closed.