Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 03/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 03/11/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 3
6:50 Ngại gì không nói Số 71
7:00 PHH: Little Pony P2 Tập 21
7:20 Nào mình cùng đi Số 39
8:00 Phim Đoạt tình Tập 60
9:00 Giai điệu cuộc sống Số 21
9:20 PHH: Little Pony P2 Tập 21
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 38
10:30 Đoán hay trúng ngay Số 44
11:00 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 3
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 130
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 48
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 47
14:00 PHH: Little Pony P2 Tập 20
14:30 Tạp dề nội trợ Tập 42
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 38
15:30 Ước mơ của em Số 98
15:45 Ngại gì không nói Số 72
16:00 Nào mình cùng đi Số 39
16:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 3
17:00 PHH: Little Pony P2 Tập 22
17:30 PHH: Robot TOBOT Tập 13
18:00 Thì ra là thế Số 25
18:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 4
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 48
20:10 Ước mơ của em Số 99
20:30 Phim: Lửa tình Tập 49
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 61
22:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 4
23:00 Thì ra là thế Số 25
23:15 Khu vườn tuổi thơ Số 29
23:30 PHH: Robot TOBOT Tập 13
23:45 Ước mơ của em Số 99
0:00 Giai điệu cuộc sống Số 21
0:15 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 4
0:30 PHH: Little Pony P2 Tập 22

Comments

comments

Comments are closed.