Lịch phát sóng thứ 6 ngày 03 tháng 10 năm 2014

Chúc Nguyễn 02/10/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 6 ( Ngày 03/10 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Jang Hee Bin – Tập 65
7:25:00 Fun with English Số 2
7:45:00 Music 4 Kids Số 89
8:00:00 Sắc cầu vồng Tập 3
9:15:00 Vòng quay vô cực Tập 21 ( Phần 2 )
9:45:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 50
10:20:00 Happy birthday Số 107
10:30:00 Nhìn hình đoán chữ Số 44
10:55:00 Winx công chúa phép thuật – Phần 4 – Tập 13
11:40:00 Trực tiếp Game tương tác
12:00:00 Huyền thoại Chima – Phần 2 Tập 2
12:40:00 Bầy khủng long bé nhỏ Tập 21
12:50:00 Vòng quay vô cực Tập 21 ( Phần 2 )
13:15:00 Nhí tài năng số 26
13:55:00 Bảo vệ ông chủ Tập 16
15:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 111
15:30:00 Winx công chúa phép thuật – Phần 4 – Tập 13
16:20:00 Thị trấn mộng mơ Tập 3
16:35:00 Happy birthday Số 107
17:00:00 PHHVN : Huyền thoại Chima – Phần 2 Tập 3
17:30:00 Kids&Family new Số 55
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác
18:00:00 Vòng quay vô cực Tập 22 ( Phần 2 )
18:30:00 Winx công chúa phép thuật – Phần 4 – Tập 14
19:15:00 Khám phá thế giới Số 49
19:30:00 Jang Hee Bin – Tập 66
20:30:00 Bảo vệ ông chủ Tập 17
21:20:00 Nhìn hình đoán chữ Số 44
21:30:00 Hài : Lối thoát hiểm
22:00:00 Sắc cầu vồng Tập 4
22:50:00 Huyền thoại Chima – Phần 2 Tập 3
23:20:00 Winx công chúa phép thuật – Phần 4 – Tập 14
23:50:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 111
0:20:00 Vòng quay vô cực Tập 22 ( Phần 2 )
0:50:00 Huyền thoại Chima – Phần 2 Tập 3
1:20:00 Khám phá thế giới Số 49

Comments

comments

Comments are closed.