Lịch phát sóng Thứ 6 ngày 03 tháng 04 năm 2015

Chúc Nguyễn 02/04/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 77
6:30:00 Tiền vào túi ai Số 11
6:35:00 Đạt Ma Sư Tổ Tập 6
7:25:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 24
7:45:00 Ảo thuật Số 27
7:50:00 Sách hay của bé Số 24
8:00:00 Gia đình là Số 1 Tập 36
9:15:00 Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ Tập 23
9:45:00 Happy birthday Số 133
9:55:00 Ô số kì diệu Số 9
10:20:00 Nào mình cùng đi Số 22
11:00:00 Winx công chúa phép thuật P5 – Tập 6
11:45:00 Tiền vào túi ai Số 11
12:00:00 Ninja Go Tập 9
12:40:00 Ca nhạc thiếu nhi
12:55:00 Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ Tập 23
13:15:00 Em yêu biển đảo quê hương Số 3
14:00:00 Khu vườn kẹo ngọt Tập 11
15:10:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 24
15:30:00 Winx công chúa phép thuật P5 – Tập 6
16:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 11
17:00:00 PHH : Ninja Go Tập 10
17:30:00 Sách hay của bé Số 25
17:40:00 Happy birthday Số 134
17:45:00 Tiền vào túi ai Số 11
18:00:00 Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ Tập 24
18:30:00 PHH : Winx công chúa phép thuật Tập 10
19:15:00 Đạt Ma Sư Tổ Tập 7
20:10:00 Khám phá thế giới Số 27
20:30:00 Phim : Khu vườn kẹo ngọt Tập 12
21:20:00 Bóng mát tâm hồn Số 77
21:30:00 Phim hài
22:00:00 Phim : Gia đình là Số 1 Tập 37
22:50:00 Tiền vào túi ai Số 11
23:00:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 24
23:20:00 Winx công chúa phép thuật P5 – Tập 14
23:50:00 Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ Tập 24
0:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 11
0:50:00 Khám phá thế giới Số 27
1:20:00 Ninja Go Tập 10

Comments

comments

Comments are closed.