Lịch phát sóng thứ 7 ngày 03 tháng 01 năm 2015

Chúc Nguyễn 02/01/2015 Comments Off

6:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:30:00 Bóng mát tâm hồn Số 90
6:35:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 21
7:25:00 Lớp học gà con Số 1
7:45:00 Khám phá Số 74
8:00:00 Ước mơ vươn tới một ngôi sao Tập 14
9:15:00 Đấu sĩ LBX P1 Tập 3
9:45:00 Đôi tay xinh số 13
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 57
10:20:00 Nào mình cùng đi Số 9
10:55:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 20
11:40:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 11
12:00:00 Simba tham dự Worlcup Tập 22
12:40:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 35
12:55:00 Đấu sĩ LBX P1 Tập 3
13:15:00 Music 4 Kids Số 102
14:00:00 Sóng gió cuộc tình Tập 3
15:10:00 Sách hay của bé Số 12
15:20:00 Happy birthday Số 120
15:30:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 20
16:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 17
17:00:00 PHH : Simba tham dự worlcup Tập 23
17:30:00 “Nhí Tài Năng 2015 số 1
17:45:00 Ảo Thuật số 14
18:00:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 4 P1
18:30:00 PHH : Chú chim cánh cụt Proro Tập 21
19:15:00 Phim : Thiếu Lâm Nam Phái – Tập 22
20:10:00 Lớp học gà con số 2
20:30:00 Phim : Sóng gió cuộc tình Tập 4
21:20:00 Bóng mát tâm hồn Số 90
21:30:00 Simba tham dự Worlcup Tập 23
22:00:00 Phim : Ước mơ vươn tới một ngôi sao Tập 15
22:50:00 Music 4 Kids Số 102
23:10:00 Đôi tay xinh số 13
23:20:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 21
23:50:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 4 P1
0:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 17
0:50:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 11
1:20:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 35

Comments

comments

Comments are closed.