Lịch phát sóng thứ 6 ngày 02 tháng 01 năm 2015

Chúc Nguyễn 01/01/2015 Comments Off

6:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:30:00 Bóng mát tâm hồn Số 89
6:35:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 20
7:25:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 11
7:35:00 Ảo thuật Số 13
7:45:00 Music 4 Kids Số 102
8:00:00 Ước mơ vươn tới một ngôi sao Tập 13
9:15:00 Đấu sĩ LBX P1 Tập 2
9:45:00 Sách hay của bé Số 11
9:55:00 Happy birthday Số 120
10:20:00 Đôi tay xinh Số 13
10:30:00 Nhìn hình đoán chữ Số 57
10:55:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 19
11:40:00 Nào mình cùng đi Số 9
12:00:00 Simba tham dự Worlcup Tập 21
12:40:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 34
12:55:00 Đấu sĩ LBX P1 Tập 2
13:15:00 Khám phá thế giới Số 74
14:00:00 Sóng gió cuộc tình Tập 2
15:10:00 Lớp học gà con Số 1
15:30:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 19
16:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 16
17:00:00 PHH : Simba tham dự worlcup Tập 22
17:30:00 Sách hay của bé Số 12
17:35:00 Happy birthday Số 120
17:45:00 Ảo thuật Số 13
18:00:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 3 P1
18:30:00 PHH : Chú chim cánh cụt Proro Tập 20
19:15:00 Phim : Thiếu Lâm Nam Phái – Tập 21
20:10:00 Khám phá thế giới Số 1
20:30:00 Phim : Sóng gió cuộc tình Tập 3
21:20:00 Bóng mát tâm hồn Số 89
21:30:00 Simba tham dự Worlcup Tập 22
22:00:00 Phim : Ước mơ vươn tới một ngôi sao Tập 14
22:50:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 11
23:10:00 Happy birthday Số 120
23:20:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 20
23:50:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 3 P1
0:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 16
0:50:00 Khám phá thế giới Số 1
1:20:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 34

Comments

comments

Comments are closed.