Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 01/9/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 01/09/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 40
6:50 Ngại gì không nói Số 64
7:00 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 3
7:20 Nào mình cùng đi Số 30
8:00 Phim Bên nhau trọn đời Tập 33
9:00 Giai điệu cuộc sống Số 26
9:20 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 3
10:00 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 40
10:30 Đoán hay trúng ngay Số 35
11:00 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 10
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 101
12:00 Phim: Mộc lan thời @ Tập 79
13:00 Phim: Đại nhân vật Tập 22
14:00 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 3
14:30 Tạp dề nội trợ Tập 23
15:00 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 10
15:30 Happy birthday Số 260
15:45 Ngại gì không nói Số 64
16:00 Nào mình cùng đi Số 30
16:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 40
17:00 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 4
17:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm- Tập 41
18:00 Thì ra là thế Số 17
18:30 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 11
19:00 Phim: Đại nhân vật Tập 16
20:10 Ước mơ của em Số 81
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 80
21:30 Phim: Bên nhau trọn đời Tập 34
22:30 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 11
23:00 Thì ra là thế Số 17
23:15 Khu vườn tuổi thơ Số 21
23:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 41
23:45 Ước mơ của em Số 81
0:00 Giai điệu cuộc sống Số 29
0:15 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 11
0:30 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 4

Comments

comments

Comments are closed.