LỊCH PHÁT SÓNG Thứ 6 ngày 01 tháng 8 năm 2014

Chúc Nguyễn 01/08/2014 Comments Off

LỊCH PHÁT SÓNG Thứ 6 ngày 01 tháng 8 năm 2014
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Jang Hee Bin – Tập 3
7:25:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 41
7:45:00 Happy birthday Số 98
8:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 47
9:15:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 10
9:45:00 Happy birthday Số 98
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 35
10:20:00 Kids&Family new Số 47
10:55:00 Thị trấn mộng mơ Tập 28
11:35:00 Trực tiếp Game tương tác
11:55:00 PHHVN : Khách của bác gấu & Chiếc rừu
12:45:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 10
13:15:00 Em yêu biển đảo quê hương Số 3
13:55:00 Gia đình là số 1 Tập 21
15:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 102
15:30:00 Thị trấn mộng mơ Tập 28
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 35
17:00:00 PHHVN : Mặt trời luôn ở bên ta & Cái chum sành
17:30:00 Music 4 Kids Số 80
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác
18:00:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 11
18:30:00 Thị trấn mộng mơ Tập 29
19:15:00 Khám phá thế giới Số 31
19:30:00 Jang Hee Bin – Tập 4
20:30:00 Gia đình là số 1 Tập 22
21:20:00 Hài : Giang sơn mĩ nhân
21:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 35
22:00:00 Tình yêu của Tôi – Gia đình của Tôi Tập 48
22:50:00 PHHVN : Mặt trời luôn ở bên ta & Cái chung sành
23:20:00 Thị trấn mộng mơ Tập 29
23:50:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 41
0:20:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 11
0:50:00 PHHVN : Mặt trời luôn ở bên ta & Cái chung sành
1:20:00 Music 4 Kids Số 80

Comments

comments

Comments are closed.