Lịch phát sóng thứ 5 ngày 8 tháng 01 năm 2015

Chúc Nguyễn 07/01/2015 Comments Off

6:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:30:00 Bóng mát tâm hồn Số 95
6:35:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 26
7:25:00 Music 4 Kids Số 97
7:45:00 Nào mình cùng đi Số 10
8:00:00 Ước mơ vươn tới một ngôi sao Tập 19
9:15:00 Đấu sĩ LBX P1 Tập 8 (P1)
9:45:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 12
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 58
10:20:00 Sách hay của bé Số 12
10:30:00 Happy birthday Số 120
10:55:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 25
11:40:00 Khám phá thế giới số 2
12:00:00 Người đẹp ngủ trong rừng Tập 1
12:40:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 40
12:55:00 Đấu sĩ LBX P1 Tập 8 (P1)
13:15:00 Nào mình cùng đi Số 10
14:00:00 Sóng gió cuộc tình Tập 8
15:10:00 Đôi tay xinh số 14
15:30:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 25
16:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 22
17:00:00 PHH : Người đẹp ngủ trong rừng Tập 2
17:30:00 Happy birthday Số 121
17:35:00 Nhí tài năng 2015 Số 1
18:00:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 9 P1
18:30:00 PHH : Chú chim cánh cụt Proro Tập 26
19:15:00 Phim : Thiếu Lâm Nam Phái – Tập 27
20:10:00 Lớp học gà con Số 3
20:30:00 Phim : Sóng gió cuộc tình Tập 9
21:20:00 Bóng mát tâm hồn Số 95
21:30:00 Người đẹp ngủ trong rừng Tập 2
22:00:00 Phim : Ước mơ vươn tới một ngôi sao Tập 20
22:50:00 Sách hay của bé Số 12
23:10:00 Ảo thuật Số 14
23:20:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 26
23:50:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 9 P1
0:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 22
0:50:00 Đôi tay xinh số 14
1:20:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 40

Comments

comments

Comments are closed.