Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 31/8/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 31/08/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 39
6:50 Đoán hay trúng ngay Số 30
7:00 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 2
7:20 Khu vườn tuổi thơ Số 19
8:00 Phim Bên nhau trọn đời Tập 32
9:00 Ngại gì không nói Số 64
9:20 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 2
10:00 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 39
10:30 Nào mình cùng đi Số 30
11:00 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 9
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 100
11:45 Đuổi vần bắt chữ Số 63
12:00 Phim: Mộc lan thời @ Tập 78
13:00 Phim: Đại nhân vật Tập 21
14:00 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 2
14:30 Khu vườn tuổi thơ Số 14
15:00 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 9
15:30 Thì ra là thế Số 16
15:45 Happy birthday Số 260
16:00 Ước mơ của em Số 80
16:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 39
17:00 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 3
17:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm- Tập 40
18:00 Happy birthday Số 261 PM
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 35 (P2)
18:30 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 10
19:00 Phim: Đại nhân vật Tập 15
20:10 Thì ra là thế Số 16
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 79
21:30 Phim: Bên nhau trọn đời Tập 33
22:30 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 10
23:00 Ước mơ của em Số 80
23:15 Giai điệu cuộc sống Số 21
23:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 40
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 25
0:00 Nào mình cùng đi Số 30
0:15 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 10
0:30 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 3

Comments

comments

Comments are closed.