Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 29/6/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 29/06/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng

6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 66
6:50 Theo bước con yêu Số 27
7:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 9+10
7:20 Khu vườn tuổi thơ Số 24
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 76
9:00 Ngại gì không nói Số 55
9:20 PHH: Chú rồng AoAo Tập 9+10
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 80
10:30 Nào mình cùng đi Số 21
11:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 24
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 125
11:45 Đuổi vần bắt chữ Số 54
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 15
13:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 31
14:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 9+10
14:30 Khu vườn tuổi thơ Số 44
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 24
15:30 Thì ra là thế Số 7
15:45 Happy birthday Số 251
16:00 Ước mơ của em Số 62
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 80
17:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 11+12
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 81
18:00 Happy birthday Số 252
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 14 (P2)
18:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 25
19:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 32
20:10 Thì ra là thế Số 7
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 16
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 77
22:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 25
23:00 Theo bước con yêu Số 28
23:15 Giai điệu cuộc sống Số 47
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 81
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 12
0:00 Nào mình cùng đi Số 21
0:15 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 25
0:30 PHH: Chú rồng AoAo Tập 11+12

Comments

comments

Comments are closed.