Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 28/9/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 28/09/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 7
6:50 Đoán hay trúng ngay Số 33
7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 37
7:20 Khu vườn tuổi thơ Số 19
8:00 Phim Đoạt tình Tập 24
9:00 Ngại gì không nói Số 68
9:20 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 37
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 14
10:30 Nào mình cùng đi Số 34
11:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 20
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 112
11:45 Đuổi vần bắt chữ Số 67
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 12
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 11
14:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 37
14:30 Khu vườn tuổi thơ Số 17
15:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 20
15:30 Thì ra là thế Số 19
15:45 Happy birthday Số 264
16:00 Ước mơ của em Số 88
16:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 14
17:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 38
17:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 15
18:00 Happy birthday Số 265
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 43 (P2)
18:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 21
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 12
20:10 Thì ra là thế Số 19
20:30 Phim: Lửa tình Tập 13
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 25
22:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 21
23:00 Ước mơ của em Số 88
23:15 Giai điệu cuộc sống Số 23
23:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 15
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 35
0:00 Nào mình cùng đi Số 34
0:15 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 21
0:30 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 38

Comments

comments

Comments are closed.