Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 28/12/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 28/12/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: My liitle Pony P5 Tập 14
6:50 Đoán hay trúng ngay Số 51 (P2)
7:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 24
7:20 Khu vườn tuổi thơ Số 13
8:00 Phim Bí mật người vợ Tập 17
9:00 Ngại gì không nói Số 80
9:20 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 24
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 17
10:30 Nào mình cùng đi Số 47
11:00 PHH: My liitle Pony P5 Tập 14
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 138
11:45 Đoán hay trúng ngay Số 51 (P2)
12:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 24
13:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 17
14:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 24
14:30 Khu vườn tuổi thơ Số 17
15:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 17
15:30 Thì ra là thế Số 32
15:45 Đoán hay trúng ngay Số 51 (P2)
16:00 Ước mơ của em Số 114
16:30 PHH: My liitle Pony P5 Tập 14
17:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 25
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 18
18:00 Ngại gì không nói Số 80
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 51 (P2)
18:30 PHH: My liitle Pony P5 Tập 15
19:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 18
20:10 Thì ra là thế Số 32
20:30 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 25
21:30 Phim: Bí mật người vợ Tập 18
22:30 PHH: My liitle Pony P5 Tập 15
23:00 Ước mơ của em Số 114
23:15 Giai điệu cuộc sống Số 27
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 18
23:45 Thì ra là thế Số 32
0:00 Nào mình cùng đi Số 47
0:15 PHH: My liitle Pony P5 Tập 15
0:30:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 25

Comments

comments

Comments are closed.