Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 27/7/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 27/07/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 4
6:50 Theo bước con yêu Số 32
7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 7
7:20 Khu vườn tuổi thơ Số 19
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 104
9:00 Ngại gì không nói Số 59
9:20 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 7
10:00 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 4
10:30 Nào mình cùng đi Số 25
11:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 52
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 119
11:45 Đuổi vần bắt chữ Số 58
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 43
13:00 Phim: Bát trận đồ Tập 19
14:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 7
14:30 Khu vườn tuổi thơ Số 14
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 52
15:30 Thì ra là thế Số 11
15:45 Happy birthday Số 255
16:00 Ước mơ của em Số 70
16:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 4
17:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 8
17:30 PHH: Truyền kì mạc lâm- Tập 5
18:00 Happy birthday Số 256
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 25 (P2)
18:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 1
19:00 Phim: Bát trận đồ Tập 20
20:10 Thì ra là thế Số 11
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 44
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 105
22:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 1
23:00 Theo bước con yêu Số 32
23:15 Giai điệu cuộc sống Số 25
23:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 5
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 8
0:00 Nào mình cùng đi Số 25
0:15 PHH: Thần xe đại chiến Tập 1
0:30 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 8

Comments

comments

Comments are closed.