Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 26/10/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 26/10/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 8
6:50 Đoán hay trúng ngay Số 35
7:00 PHH: Little Pony P2 Tập 13
7:20 Khu vườn tuổi thơ Số 10
8:00 Phim Đoạt tình Tập 52
9:00 Ngại gì không nói Số 71
9:20 PHH: Little Pony P2 Tập 13
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 33
10:30 Nào mình cùng đi Số 38
11:00 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 8
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 122
11:45 Đuổi vần bắt chữ Số 68
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 40
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 39
14:00 PHH: Little Pony P2 Tập 13
14:30 Khu vườn tuổi thơ Số 18
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 33
15:30 Thì ra là thế Số 23
15:45 Đoán hay trúng ngay Số 42
16:00 Ước mơ của em Số 96
16:30 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 8
17:00 PHH: Little Pony P2 Tập 14
17:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 34
18:00 Ngại gì không nói Số 71
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 10 (P2)
18:30 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 9
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 40
20:10 Thì ra là thế Số 23
20:30 Phim: Lửa tình Tập 41
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 53
22:30 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 9
23:00 Ước mơ của em Số 96
23:15 Giai điệu cuộc sống Số 29
23:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 34
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 42
0:00 Nào mình cùng đi Số 38
0:15 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 9
0:30 PHH: Little Pony P2 Tập 14

Comments

comments

Comments are closed.