Lịch phát sóng thứ 5 (Ngày 25/01)

Đồng Diệu Tường Anh 25/01/2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 16
6:50:00 Đoán hay trúng ngay Số 55 (P2) PL
7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 26
7:20:00 Khu vườn tuổi thơ Số 18
8:00:00 Phim Bí mật người vợ Tập 45
9:00:00 Ngại gì không nói Số 12
9:20:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 26
10:00:00 PHH :Lặn nào Olly Tập 33
10:30:00 Nào mình cùng đi Số 51
11:00:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 16
11:30:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 142
11:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 55 (P2) PL
12:00:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 51
13:00:00 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 3
14:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 26
14:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 16
15:00:00 PHH :Lặn nào Olly Tập 33
15:30:00 Thì ra là thế Số 35
15:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 55 (P2) PL
16:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 39
16:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 16
17:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 27 PM
17:30:00 PHH : Lặn nào Olly Tập 33 PM
18:00:00 Ngại gì không nói Số 12
18:10:00 Đoán hay trúng ngay Số 55 (P2) PL
18:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 17 PM
19:00:00 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 4 PM
20:10:00 Thì ra là thế Số 35
20:30:00 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 52 PM
21:30:00 Phim : Bí mật người vợ Tập 46 PM
22:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 16
23:00:00 Tạp dề nội trợ Số 66
23:15:00 Giai điệu cuộc sống Số 26
23:30:00 PHH : Lặn nào Olly Tập 33
23:45:00 Thì ra là thế Số 35
0:00:00 Nào mình cùng đi Số 51
0:15:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 16
0:30:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 27

Comments

comments

Comments are closed.