Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 24/8/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 24/08/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 32
6:50 Đoán hay trúng ngay Số 29
7:00 Phim Hoạt Hình: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 35
7:20 Khu vườn tuổi thơ Số 19
8:00 Phim Bên nhau trọn đời Tập 25
9:00 Ngại gì không nói Số 63
9:20 Phim Hoạt Hình: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 35
10:00 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 32
10:30 Nào mình cùng đi Số 29
11:00 Phim Hoạt Hình: Thần xe đại chiến Tập 28
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 97
11:45 Đuổi vần bắt chữ Số 62 PL
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 71
13:00 Phim: Đại nhân vật Tập 7
14:00 Phim Hoạt Hình: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 35
14:30 Khu vườn tuổi thơ Số 14
15:00 Phim Hoạt Hình: Thần xe đại chiến Tập 28
15:30 Thì ra là thế Số 15
15:45 Happy birthday Số 259
16:00 Ước mơ của em Số 78
16:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 32
17:00 Phim Hoạt Hình: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 36 PM
17:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 33
18:00 Happy birthday Số 260
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 33 (P2)
18:30 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 3
19:00 Phim: Đại nhân vật Tập 8
20:10 Thì ra là thế Số 15
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 72
21:30 Phim: Bên nhau trọn đời Tập 26
22:30 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 3
23:00 Theo bước con yêu Số 31
23:15 Giai điệu cuộc sống Số 21
23:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 33
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 29
0:00 Nào mình cùng đi Số 29
0:15 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 3
0:30 Phim Hoạt Hình: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 36

Comments

comments

Comments are closed.