Lịch phát sóng Thứ 5 ngày 24 tháng 9

thao.duong 23/09/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 47
6:30:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 95
6:35:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 1
7:00:00 Vòng quay vô cực Tập 15
7:20:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 48
7:40:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 21
8:00:00 Tình thầy trò Tập 4
9:25:00 PHH: Winx công chúa phép thuật ( Phần 6 ) Tập 16
10:20:00 Khu vườn tuổi thơ Số 20
11:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 20
11:45:00 TVTA: Rạp phim nhí Số 24
12:00:00 Sóng gió cuộc tình Tập 31
13:00:00 Vua đầu bếp Tập 15
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 1
14:45:00 PHH: Winx công chúa phép thuật ( Phần 6 ) Tập 16
15:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 20
16:00:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 20
16:20:00 Vòng quay vô cực Tập 15
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 2
17:30:00 Happy birthday Số 160
17:40:00 Ảo thuật Số 52
18:00:00 PHH : Winx công chúa phép thuật ( Phần 6 ) Tập 17
18:30:00 PHH : Anh hùng thiên hà Tập 21
19:00:00 Vua đầu bếp Tập 16
20:00:00 Nào mình cùng đi Số 44
20:30:00 Tình thầy trò Tập 5
21:30:00 Sóng gió cuộc tình Tập 32
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 2
23:00:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 48
23:15:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 20
23:30:00 PHH: Winx công chúa phép thuật ( Phần 6 ) Tập 17
0:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 21
0:30:00 Vòng quay vô cực Tập 15
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 2

Comments

comments

Comments are closed.