Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 23/3/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 23/03/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 56
6:50 Lớp học vui nhộn Số 19 (P2)
7:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 1
7:20 Khu vườn tuổi thơ Số 21
8:00 Phim: Mã Vĩnh Trinh Tập 24
9:00 Ngại gì không nói Số 42
9:20 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 1
10:00 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 63
10:30 Nào mình cùng đi Số 61
11:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 31
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 85
11:45 Theo bước con yêu Số 1
12:00 Phim GĐ: Mỹ nữ tái sinh Tập 2
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 18
14:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 1
14:30 Khu vườn tuổi thơ Số 21
15:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 31
15:30 Ước mơ của em Số 34
16:00 Đoán hay trúng ngay Số 116
16:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 63
17:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 2
17:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 64
18:00 Happy birthday Số 238
18:10 Lớp học vui nhộn Số 12 (P2)
18:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 32
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 19
20:10 Ước mơ của em Số 34
20:30 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 3
21:30 Phim: Mã Vĩnh Trinh Tập 1 ( P2)
22:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 32
23:00 Theo bước con yêu Số 1
23:15 Giai điệu cuộc sống Số 42
23:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 64
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 115
0:00 Nào mình cùng đi Số 61
0:15 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 32
0:30 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 2

(Visited 151 times, 1 visits today)

Comments

comments

Comments are closed.