Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 23/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 23/11/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 16
6:50 Đoán hay trúng ngay Số 45 (P2)
7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 15
7:20 Khu vườn tuổi thơ Số 18
8:00 Phim Đoạt tình Tập 80
9:00 Ngại gì không nói Số 75
9:20 PHH: Thần xe đại chiến Tập 15
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 49
10:30 Nào mình cùng đi Số 42
11:00 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 16
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 133
11:45 Đoán hay trúng ngay Số 45 (P2)
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 68
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 67
14:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 15
14:30 Khu vườn tuổi thơ Số 14
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 49
15:30 Thì ra là thế Số 27
15:45 Đoán hay trúng ngay Số 46 (P2)
16:00 Ước mơ của em Số 104
16:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 16
17:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 16 PM
17:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 50
18:00 Ngại gì không nói Số 75
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 46 (P2)
18:30 PHH: Little Pony Tập 6
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 68
20:10 Thì ra là thế Số 27
20:30 Phim: Lửa tình Tập 69
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 81
22:30 PHH: Little Pony Tập 6
23:00 Ước mơ của em Số 104
23:15 Giai điệu cuộc sống Số 29
23:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 50
23:45 Thì ra là thế Số 27
0:00 Nào mình cùng đi Số 42
0:15 PHH: Pony bé nhỏ tình bạn diệu kỳ P5 Tập 6
0:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 16

Comments

comments

Comments are closed.