Lịch phát sóng Thứ 5 ngày 23 tháng 7

thao.duong 22/07/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 86
6:30:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 86
6:35:00 PHH : Cậu bé Tuyết Tập 42
7:00:00 PHH : Zinba Tập 17
7:30:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 39
7:45:00 Ngày hạnh phúc Số 36
8:00:00 Hoán đổi linh hồn Tập 3
9:25:00 PHH : Công chúa Ô ri Tập 90
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 86
10:20:00 Trại hè âm nhạc Số 1
11:00:00 PHH : Tiểu long A bố Tập 49
11:30:00 Vương quốc vui vẻ Tập 20
11:45:00 TVTA: Rạp phim nhí Số 15
12:00:00 Hạnh phúc xưa của nhà Ông Mã Tập 35
13:00:00 Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên ( Phần II ) Tập 37
14:00:00 PHH : Cậu bé Tuyết Tập 42
14:45:00 PHH : Công chúa Ô ri Tập 90
15:30:00 Nào mình cùng đi Số 36
16:00:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 11
16:20:00 PHH : Zinba Tập 17
17:00:00 PHH : Cậu bé Tuyết Tập 43
17:30:00 Happy birthday Số 151
17:40:00 Ảo thuật Số 43
17:45:00 TVTA: Rạp phim nhí Số 15
18:00:00 PHH Công chúa Ô ri Tập 91
18:30:00 PHH Tiểu long A Bố Tập 50
19:00:00 Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên ( Phần II ) Tập 38
20:00:00 Phim hài
20:30:00 Hoán đổi linh hồn Tập 4
21:30:00 Hạnh phúc xưa của nhà Ông Mã Tập 36
22:30:00 PHH : Cậu bé Tuyết Tập 43
23:00:00 Khám phá thế giới Số 44
23:15:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 11
23:30:00 PHH : Công chúa Ô ri Tập 91
0:30:00 PHH : Tiểu long A bố Tập 50
1:00:00 PHH: Zinba Tập 18
1:30:00 PHH : Cậu bé Tuyết Tập 43

Comments

comments

Comments are closed.