Lịch phát sóng thứ 5 ngày 22 tháng 01 năm 2015

Chúc Nguyễn 21/01/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 18
6:30:00 Nhìn hình bắt chữ Số 60
6:35:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 40
7:25:00 Music 4 Kids Số 1 ( P2 )
7:45:00 Nào mình cùng đi Số 12
8:00:00 Hoàng tử ma cà rồng Tập 13
9:15:00 Đấu sĩ LBX P1 Tập 22 (P1)
9:45:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 14
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 60
10:20:00 Sách hay của bé Số 14
10:30:00 Happy birthday Số 122
10:55:00 Zinba Tập 7
11:40:00 Ảo thuật Số 16
11:45:00 Ai đúng ai sai Số 1 PM
12:00:00 Người đẹp ngủ trong rừng Tập 15
12:40:00 Huyền thoại Chima Phần 2 Tập 3
12:55:00 Đấu sĩ LBX P1 Tập 22 (P1)
13:15:00 Đôi tay xinh số 16
14:00:00 Sóng gió cuộc tình Tập 22
15:10:00 Sách hay của bé Số 14
15:20:00 Nhìn hình đoán chữ Số 60
15:30:00 Zinba Tập 7
16:20:00 Sấm chớp tốc độ Tập 10
17:00:00 PHH : Người đẹp ngủ trong rừng Tập 16
17:30:00 Happy birthday Số 123
17:35:00 Ca nhạc thiếu nhi
17:45:00 Ai đúng ai sai Số 1
18:00:00 Đấu sĩ LBX P1 Tập 23
18:30:00 PHH : Zinba Tập 8 PM
19:15:00 Phim : Thiếu Lâm Nam Phái – Tập 41
20:10:00 Lớp học gà con Số 7
20:30:00 Phim : Sóng gió cuộc tình Tập 23
21:20:00 Bóng mát tâm hồn Số 18
21:30:00 Người đẹp ngủ trong rừng Tập 16
22:00:00 Phim : Hoàng tử Ma cà rồng Tập 14
22:50:00 Ai đúng ai sai Số 1
23:00:00 Sách hay của bé Số 14
23:20:00 Zinba Tập 8
23:50:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 23 P1
0:20:00 Sấm chớp tốc độ Tập 10
0:50:00 Đôi tay xinh số 16
1:20:00 Huyền thoại Chima Phần 2 Tập 3

Comments

comments

Comments are closed.