Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 21/9/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 21/09/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 7
6:50 Đoán hay trúng ngay Số 36
7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 30
7:20 Khu vườn tuổi thơ Số 19
8:00 Phim Đoạt tình Tập 17
9:00 Ngại gì không nói Số 67
9:20 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 30
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 7
10:30 Nào mình cùng đi Số 33
11:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 13
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 109
11:45 Đuổi vần bắt chữ Số 66 PL
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 5
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 4
14:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 30
14:30 Khu vườn tuổi thơ Số 18
15:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 13
15:30 Thì ra là thế Số 18
15:45 Happy birthday Số 263
16:00 Ước mơ của em Số 86
16:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 7
17:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 31
17:30 PHH :Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 8
18:00 Happy birthday Số 264
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 41 (P2)
18:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 14
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 5
20:10 Thì ra là thế Số 18
20:30 Phim: Lửa tình Tập 6
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 18
22:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 14
23:00 Ước mơ của em Số 86
23:15 Giai điệu cuộc sống Số 23
23:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 8
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 29
0:00 Nào mình cùng đi Số 33
0:15 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 14
0:30 PHH: Little Pony P1 Tập 31

Comments

comments

Comments are closed.