Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 21/12/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 21/12/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: My liitle Pony P5 Tập 7
6:50 Đoán hay trúng ngay Số 50 (P2)
7:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 17
7:20 Khu vườn tuổi thơ Số 13
8:00 Phim Bí mật người vợ Tập 10
9:00 Ngại gì không nói Số 79
9:20 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 17
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 13
10:30 Nào mình cùng đi Số 46
11:00 PHH: My liitle Pony P5 Tập 7
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 137
11:45 Đoán hay trúng ngay Số 50 (P2)
12:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 17
13:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 10
14:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 17
14:30 Khu vườn tuổi thơ Số 13
15:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 13
15:30 Thì ra là thế Số 31
15:45 Đoán hay trúng ngay Số 50 (P2)
16:00 Ước mơ của em Số 112
16:30 PHH: My liitle Pony P5 Tập 7
17:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 19
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 14
18:00 Ngại gì không nói Số 79
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 50 (P2)
18:30 PHH: My liitle Pony P5 Tập 8
19:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 11
20:10 Thì ra là thế Số 31
20:30 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 18
21:30 Phim: Bí mật người vợ Tập 11
22:30 PHH: My liitle Pony P5 Tập 8
23:00 Ước mơ của em Số 112
23:15 Giai điệu cuộc sống Số 25
23:30 Thì ra là thế Số 31
0:00 Nào mình cùng đi Số 46
0:15 PHH: My liitle Pony P5 Tập 8
0:30 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 18

Comments

comments

Comments are closed.