Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 20/7/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 20/07/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 101
6:50 Theo bước con yêu Số 31
7:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 51+52
7:20 Khu vườn tuổi thơ Số 29
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 97
9:00 Ngại gì không nói Số 58
9:20 PHH: Chú rồng AoAo Tập 51+52
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 101
10:30 Nào mình cùng đi Số 24
11:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 45
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 83
11:45 Đuổi vần bắt chữ Số 57
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 36
13:00 Phim: Bát trận đồ Tập 12
14:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 51+52
14:30 Khu vườn tuổi thơ Số 20
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 45
15:30 Thì ra là thế Số 10
15:45 Happy birthday Số 254
16:00 Ước mơ của em Số 68
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 101
17:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 1
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 102
18:00 Happy birthday Số 255
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 23 (P2)
18:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 46
19:00 Phim: Bát trận đồ Tập 13
20:10 Thì ra là thế Số 10
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 37
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 98
22:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 46
23:00 Theo bước con yêu Số 31
23:15 Giai điệu cuộc sống Số 19
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 102
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 24
0:00 Nào mình cùng đi Số 24
0:15 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 46
0:30 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 1

Comments

comments

Comments are closed.