Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 19/10/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 19/10/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 1
6:50 Đoán hay trúng ngay Số 35
7:00 PHH: Little Pony P2 Tập 6
7:20 Khu vườn tuổi thơ Số 10
8:00 Phim Đoạt tình Tập 45
9:00 Ngại gì không nói Số 70
9:20 PHH: Little Pony P2 Tập 6
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 29
10:30 Nào mình cùng đi Số 37
11:00 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 1
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 122
11:45 Đuổi vần bắt chữ Số 68
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 33
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 32
14:00 PHH: Little Pony P2 Tập 6
14:30 Khu vườn tuổi thơ Số 17
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 29
15:30 Thì ra là thế Số 22
15:45 Đoán hay trúng ngay Số 6
16:00 Ước mơ của em Số 94
16:30 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 1
17:00 PHH: Little Pony P2 Tập 7
17:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 30
18:00 Ngại gì không nói Số 70
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 10 (P2)
18:30 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 2
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 33
20:10 Thì ra là thế Số 22
20:30 Phim: Lửa tình Tập 34
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 46
22:30 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 2
23:00 Ước mơ của em Số 94
23:15 Giai điệu cuộc sống Số 29
23:30 PHH:B ảo bối thất lạc của khủng long – Tập 30
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 7
0:00 Nào mình cùng đi Số 37
0:15 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 2
0:30 PHH: Little Pony P2 Tập 7

Comments

comments

Comments are closed.