Lịch phát sóng thứ 5 (Ngày 18/01)

Đồng Diệu Tường Anh 18/01/2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng

6:20:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 9
6:50:00 Đoán hay trúng ngay Số 54 (P2) PL
7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 19
7:20:00 Khu vườn tuổi thơ Số 13
8:00:00 Phim Bí mật người vợ Tập 37
9:00:00 Ngại gì không nói Số 11
9:20:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 19
10:00:00 PHH :Lặn nào Olly Tập 29
10:30:00 Nào mình cùng đi Số 50
11:00:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 9
11:30:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 141
11:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 54 (P2) PL
12:00:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 43
13:00:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 36
14:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 19
14:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 14
15:00:00 PHH :Lặn nào Olly Tập 29
15:30:00 Thì ra là thế Số 34
15:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 54 (P2) PL
16:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 34
16:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 9
17:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 20 PM
17:30:00 PHH : Lặn nào Olly Tập 29 PM
18:00:00 Ngại gì không nói Số 11
18:10:00 Đoán hay trúng ngay Số 54 (P2) PL
18:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 10 PM
19:00:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 37 PM
20:10:00 Thì ra là thế Số 34
20:30:00 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 44 PM
21:30:00 Phim : Bí mật người vợ Tập 39 PM
22:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 9
23:00:00 Tạp dề nội trợ Số 64
23:15:00 Giai điệu cuộc sống Số 27
23:30:00 PHH : Lặn nào Olly Tập 30
23:45:00 Thì ra là thế Số 34
0:00:00 Nào mình cùng đi Số 50
0:15:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 9
0:30:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 20

Comments

comments

Comments are closed.