Lịch phát sóng thứ 5 ngày 18 tháng 12 năm 2014

Chúc Nguyễn 17/12/2014 Comments Off

6:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:30:00 Bóng mát tâm hồn Số 74
6:35:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 7
7:25:00 Music 4 Kids Số 100
7:45:00 Nào mình cùng đi Số 7
8:00:00 Thành thật với tình yêu Tập 57
9:15:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 27
9:45:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 9
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 55
10:20:00 Sách hay của bé Số 9
10:30:00 Happy birthday Số 117
10:55:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 7
11:40:00 Khám phá thế giới số 70
12:00:00 Simba tham dự Worlcup Tập 6
12:40:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 19
12:55:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 27
13:15:00 Nào mình cùng đi Số 7
14:00:00 Hạnh phúc xưa của nhà ông Mã Tập 36
15:10:00 Đôi tay xinh số 11
15:20:00 Ảo thuật Số 11
15:30:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 7
16:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 1
17:00:00 PHH : Simba tham dự worlcup Tập 7
17:30:00 Nhí tài năng số 37
17:45:00 Happy birthday Số 118
18:00:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 28
18:30:00 PHH : Chú chim cánh cụt Proro Tập 8
19:15:00 Nhí tài năng số 37
19:30:00 Phim : Thiếu Lâm Nam Phái – Tập 8
20:30:00 Phim : Hạnh phúc xưa của nhà ông Mã Tập 37
21:20:00 Bóng mát tâm hồn Số 74
21:30:00 Simba tham dự Worlcup Tập 7
22:00:00 Phim : Thành thật với tình yêu Tập 58
22:50:00 Sách hay của bé Số 9
23:10:00 Ảo thuật Số 11
23:20:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 8
23:50:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 28
0:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 1
0:50:00 Đôi tay xinh số 11
1:20:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 19

Comments

comments

Comments are closed.