Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 17/8/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 17/08/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 25
6:50 Đoán hay trúng ngay Số 29
7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 28
7:20 Khu vườn tuổi thơ Số 19
8:00 Phim Bên nhau trọn đời Tập 18
9:00 Ngại gì không nói Số 62
9:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 25
10:00 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 25
10:30 Nào mình cùng đi Số 28
11:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 21
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 90
11:45 Đuổi vần bắt chữ Số 60
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 64
13:00 Phim: Đại nhân vật Tập 2
14:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 28
14:30 Khu vườn tuổi thơ Số 17
15:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 21
15:30 Thì ra là thế Số 14
15:45 Happy birthday Số 258
16:00 Ước mơ của em Số 76
16:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 25
17:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 29
17:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 26
18:00 Happy birthday Số 259
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 31 (P2)
18:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 22
19:00 Phim: Đại nhân vật Tập 1
20:10 Thì ra là thế Số 14
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 65
21:30 Phim: Bên nhau trọn đời Tập 19
22:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 22
23:00 Theo bước con yêu Số 35
23:15 Giai điệu cuộc sống Số 24
23:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 26
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 16
0:00 Nào mình cùng đi Số 28
0:15 PHH: Thần xe đại chiến Tập 22
0:30 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 29

Comments

comments

Comments are closed.