Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 16/3/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 16/03/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 56
6:50 Vương quốc thông minh Số 29
7:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 20
7:20 Khu vườn tuổi thơ Số 26
8:00 Phim : Mã Vĩnh Trinh Tập 17
9:00 Ngại gì không nói Số 41
9:20 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 20
10:00 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 56
10:30 Nào mình cùng đi Số 60
11:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 24
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 10
11:45 Vương quốc thông minh Số 30
12:00 Phim GĐ: Đoạt tình Tập 93
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 11
14:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 20
14:30 Khu vườn tuổi thơ Số 24
15:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 24
15:30 Ước mơ của em Số 32
16:00 Đoán hay trúng ngay Số 112
16:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 56
17:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 21
17:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 57
18:00 Happy birthday Số 237
18:10 Lớp học vui nhộn Số 11
18:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 25
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 12
20:10 Ước mơ của em Số 32
20:30 Phim: Đoạt tình Tập 94
21:30 Phim: Mã Vĩnh Trinh Tập 18
22:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 25
23:00 Theo bước con yêu Số 14
23:15 Giai điệu cuộc sống Số 41
23:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 57
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 110
0:00 Nào mình cùng đi Số 60
0:15 PHH : Chú rồng Ao Ao Tập 25
0:30 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 21

Comments

comments

Comments are closed.