Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 16/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 16/11/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 16
6:50 Đoán hay trúng ngay Số 45 (P2)
7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 8
7:20 Khu vườn tuổi thơ Số 14
8:00 Phim Đoạt tình Tập 73
9:00 Ngại gì không nói Số 74
9:20 PHH: Thần xe đại chiến Tập 8
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 45
10:30 Nào mình cùng đi Số 41
11:00 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 16
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 132
11:45 Đoán hay trúng ngay Số 45 (P2)
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 61
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 60
14:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 8
14:30 Khu vườn tuổi thơ Số 15
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 45
15:30 Thì ra là thế Số 26
15:45 Đoán hay trúng ngay Số 43
16:00 Ước mơ của em Số 103
16:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 16
17:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 9 PM
17:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 46
18:00 Ngại gì không nói Số 74
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 45 (P2)
18:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 17
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 61 PM
20:10 Thì ra là thế Số 26
20:30 Phim: Lửa tình Tập 62
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 74
22:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 17
23:00 Ước mơ của em Số 103
23:15 Giai điệu cuộc sống Số 25
23:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 46
23:45 Thì ra là thế Số 26
0:00 Nào mình cùng đi Số 41
0:15 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 17
0:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 9

Comments

comments

Comments are closed.