Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 15/6/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 15/06/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 66
6:50 Theo bước con yêu Số 26
7:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 46
7:20 Khu vườn tuổi thơ Số 29
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 62
9:00 Ngại gì không nói Số 53
9:20 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 46
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 66
10:30 Nào mình cùng đi Số 19
11:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 10
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 119
11:45 Đuổi vần bắt chữ Số 52
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 1
13:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 17
14:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 46
14:30 Khu vườn tuổi thơ Số 34
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 10
15:30 Thì ra là thế Số 6
15:45 Happy birthday Số 249
16:00 Ước mơ của em Số 58
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 66
17:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 47
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 67
18:00 Happy birthday Số 250
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 24 (P2)
18:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 11
19:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 18
20:10 Thì ra là thế Số 6
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 2
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 63
22:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 11
23:00 Theo bước con yêu Số 26
23:15 Giai điệu cuộc sống Số 42
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 67
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 22
0:00 Nào mình cùng đi Số 19
0:15 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 11
0:30 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 47

Comments

comments

Comments are closed.