Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 15/03)

Đồng Diệu Tường Anh 15/03/2018 Comments Off
6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 2
6:50:00 Đoán hay trúng ngay Số 58 (P2) PL
7:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 24
7:20:00 Khu vườn tuổi thơ Số 42
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 40
9:00:00 Ngại gì không nói Số 87
9:20:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 24
10:00:00 PHH : Lặn nào only tập 54
10:30:00 Nào mình cùng đi Số 58
11:00:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 2
11:30:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 145
11:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 50 (P2) PL
12:00:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 100
13:00:00 Phim: Lửa tình Tập 21
14:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 24
14:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 26
15:00:00 PHH : Lặn nào only tập 55
15:30:00 Thì ra là thế Số 41
15:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 55 (P2) PL
16:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 35
16:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 2
17:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 25
17:30:00 PHH : Lặn nào only tập 55 PM
18:00:00 Ngại gì không nói Số 87
18:10:00 Đoán hay trúng ngay Số 57 (P2) PL
18:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 3 PM
19:00:00 Phim : Lửa tình tập 22 PM
20:00:00 Thì ra là thế Số 4
20:30:00 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 101 PM
21:30:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 41 PM
22:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 3
23:00:00 Tạp dề nội trợ Số 74
23:15:00 Giai điệu cuộc sống Số 26
23:30:00 PHH : Lặn nào only tập 55
23:45:00 Thì ra là thế Số 41
0:00:00 Nào mình cùng đi Số 58
0:15:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 3
0:30:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 25

Comments

comments

Comments are closed.