Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 14/9/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 14/09/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 53
6:50 Đoán hay trúng ngay Số 36
7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 23
7:20 Khu vườn tuổi thơ Số 19
8:00 Phim Đoạt tình Tập 10
9:00 Ngại gì không nói Số 66
9:20 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 23
10:00 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 53
10:30 Nào mình cùng đi Số 32
11:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 6
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 106
11:45 Đuổi vần bắt chữ Số 65
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 92
13:00 Phim: Đại nhân vật Tập 28
14:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 23
14:30 Khu vườn tuổi thơ Số 18
15:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 6
15:30 Thì ra là thế Số 18
15:45 Happy birthday Số 262
16:00 Ước mơ của em Số 84
16:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 53
17:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 24
17:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 1
18:00 Happy birthday Số 263
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 39 (P2)
18:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 7
19:00 Phim: Đại nhân vật Tập 29
20:10 Thì ra là thế Số 18
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 93
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 11
22:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 7
23:00 Ước mơ của em Số 84
23:15 Giai điệu cuộc sống Số 23
23:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 1
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 29
0:00 Nào mình cùng đi Số 32
0:15 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 7
0:30 PHH: Little Pony P1 Tập 24

Comments

comments

Comments are closed.