Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 14/12/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 14/12/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 26
6:50 Đoán hay trúng ngay Số 49 (P2)
7:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 10
7:20 Khu vườn tuổi thơ Số 13
8:00 Phim Bí mật người vợ Tập 3
9:00 Ngại gì không nói Số 78
9:20 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 10
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 9
10:30 Nào mình cùng đi Số 45
11:00 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 26
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 136
11:45 Đoán hay trúng ngay Số 49 (P2)
12:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 10
13:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 3
14:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 10
14:30 Khu vườn tuổi thơ Số 10
15:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 9
15:30 Thì ra là thế Số 30
15:45 Đoán hay trúng ngay Số 49 (P2)
16:00 Ước mơ của em Số 110
16:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 26
17:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 11
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 10
18:00 Ngại gì không nói Số 78
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 49 (P2)
18:30 PHH: My liitle Pony P5 Tập 1
19:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 4
20:10 Thì ra là thế Số 30
20:30 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 11
21:30 Phim: Bí mật người vợ Tập 4
22:30 PHH: My liitle Pony P5 Tập 1
23:00 Ước mơ của em Số 110
23:15 Giai điệu cuộc sống Số 25
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 10
23:45 Thì ra là thế Số 30
0:00 Nào mình cùng đi Số 45
0:15 PHH: My liitle Pony P5 Tập 1
0:30 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 11

Comments

comments

Comments are closed.