Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 13/7/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 13/07/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 94
6:50 Theo bước con yêu Số 30
7:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 37+38
7:20 Khu vườn tuổi thơ Số 27
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 90
9:00 Ngại gì không nói Số 57
9:20 PHH: Chú rồng AoAo Tập 37+38
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 94
10:30 Nào mình cùng đi Số 23
11:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 38
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 128
11:45 Đuổi vần bắt chữ Số 56
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 29
13:00 Phim: Bát trận đồ Tập 5
14:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 37+38
14:30 Khu vườn tuổi thơ Số 21
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 38
15:30 Thì ra là thế Số 9
15:45 Happy birthday Số 253
16:00 Ước mơ của em Số 66
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 94
17:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 39+40
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 95
18:00 Happy birthday Số 25
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 21 (P2)
18:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 39
19:00 Phim: Bát trận đồ Tập 6
20:10 Thì ra là thế Số 9
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 30
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 91
22:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 39
23:00 Theo bước con yêu Số 29
23:15 Giai điệu cuộc sống Số 16
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 95
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 23
0:00 Nào mình cùng đi Số 23
0:15 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 39
0:30 PHH: Chú rồng AoAo Tập 39+40

Comments

comments

Comments are closed.