Lịch phát sóng Thứ 5 ngày 13 tháng 8

thao.duong 12/08/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 5
6:30:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 89
6:35:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 11
7:00:00 PHH : Zinba Tập 38
7:30:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 42
7:45:00 Ngày hạnh phúc Số 39
8:00:00 Hoán đổi linh hồn Tập 21
9:25:00 PHH : Ninja Go ( Phần 2) Tập 10
9:55:00 Khu vườn tuổi thơ Số 15
10:20:00 Trại hè âm nhạc Số 4
11:00:00 PHH : Đấu sĩ LBX ( Phần 2) Tập 18
11:45:00 TVTA: Rạp phim nhí Số 18
12:00:00 Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý Tập 9
13:00:00 Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên ( Phần 3 ) Tập 18
14:00:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 11
14:45:00 PHH : Ninja Go ( Phần 2) Tập 10
15:30:00 Nào mình cùng đi Số 39
16:00:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 14
16:20:00 PHH : Zinba Tập 38
17:00:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 12
17:30:00 Happy birthday Số 154
17:40:00 Ảo thuật Số 46
17:45:00 TVTA: Rạp phim nhí Số 18
18:00:00 PHH : Ninja Go Tập 11
18:30:00 PHH Đấu sĩ LBX ( Phần 2 ) Tập 19
19:00:00 Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên ( Phần 3 ) Tập 19
20:00:00 Phim hài
20:30:00 Hoán đổi linh hồn Tập 22
21:30:00 Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý Tập 10
22:30:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 12
23:00:00 Khám phá thế giới Số 47
23:15:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 14
23:30:00 PHH : Ninja Go ( Phần 2) Tập 11
0:00:00 PHH : Đấu sĩ LBX ( Phần 2) Tập 19
0:30:00 PHH: Zinba Tập 38
1:00:00 PHH: 12 con giáp phiêu bạt giang hồ Tập 12
1:30:00 Trại hè âm nhạc Số 4
1:45:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 14

Comments

comments

Comments are closed.