Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 12/10/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 12/10/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 34
6:50 Đoán hay trúng ngay Số 35
7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 51
7:20 Khu vườn tuổi thơ Số 10
8:00 Phim Đoạt tình Tập 38
9:00 Ngại gì không nói Số 69
9:2 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 51
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 25
10:30 Nào mình cùng đi Số 36
11:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 34
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 114
11:45 Đuổi vần bắt chữ Số 67
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 26
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 25
14:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 51
14:30 Khu vườn tuổi thơ Số 19
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 25
15:30 Thì ra là thế Số 21
15:45 Đoán hay trúng ngay Số 3
16:00 Ước mơ của em Số 92
16:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 34
17:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 52
17:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 26
18:00 Ngại gì không nói Số 69
18:10 Đoán hay trúng ngay Số 5 (P2)
18:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 35
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 19
20:10 Thì ra là thế Số 21
20:30 Phim: Lửa tình Tập 27
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 39
22:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 35
23:00 Ước mơ của em Số 92
23:15 Giai điệu cuộc sống Số 25
23:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 26
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 42
0:00 Nào mình cùng đi Số 36
0:15 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 35
0:30 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 52

Comments

comments

Comments are closed.