Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 12/04)

Đồng Diệu Tường Anh 12/04/2018 Comments Off
6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 30
6:50:00 Đoán hay trúng ngay Số 59 (P2) PL
7:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 25+26
7:20:00 Khu vườn tuổi thơ Số 10
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 68
9:00:00 Ngại gì không nói Số 91
9:20:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 25+26
10:00:00 PHH : Lặn nào only tập 70
10:30:00 Nào mình cùng đi Số 62
11:00:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 30
11:30:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 145
11:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 60 (P2) PL
12:00:00 Phim GĐ: Cộng sự Tập 3
13:00:00 Phim: Lửa tình Tập 49
14:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 25+26
14:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 25
15:00:00 PHH : Lặn nào only tập 70
15:30:00 Thì ra là thế Số 45
15:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 61 (P2) PL
16:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 27
16:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 30
17:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 27+28
17:30:00 PHH : Lặn nào only tập 71 PM
18:00:00 Ngại gì không nói Số 91
18:10:00 Đoán hay trúng ngay Số 60 (P2) PL
18:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 31 PM
19:00:00 Phim : Lửa tình tập 50 PM
20:00:00 Thì ra là thế Số 45
20:30:00 Phim : Cộng sự Tập 4 PM
21:30:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 69 PM
22:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 31
23:00:00 Tạp dề nội trợ Số 82
23:15:00 Giai điệu cuộc sống Số 23
23:30:00 PHH : Lặn nào only tập 71
23:45:00 Thì ra là thế Số 45
0:00:00 Nào mình cùng đi Số 62
0:15:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 31
0:30:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 27+28

Comments

comments

Comments are closed.