Lịch phát sóng Thứ 5 ngày 12 tháng 11

thao.duong 11/11/2015 Comments Off
6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 96
6:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 50
7:00:00 Vòng quay vô cực Tập 64
7:20:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 55
7:40:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 102
7:45:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 1
8:00:00 Khu vườn thiên đàng Tập 21
9:25:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 24
10:20:00 Khu vườn tuổi thơ Số 26
11:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 17
11:45:00 Vương quốc thông minh Số 3
12:00:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 16
13:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 34
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 50
14:45:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 24
15:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 26
16:00:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 27
16:20:00 Vòng quay vô cực Tập 64
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 51
17:30:00 Happy birthday Số 167
17:40:00 Ảo thuật Số 59
17:45:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 102
18:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 25
18:30:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 18
19:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 35
20:00:00 Nào mình cùng đi Số 51
20:30:00 Khu vườn thiên đàng Tập 22
21:30:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 17
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 51
23:00:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 55
23:15:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 27
23:30:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 25
0:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 18
0:30:00 Vòng quay vô cực Tập 64
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 51

Comments

comments

Comments are closed.