Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 11/01)

Đồng Diệu Tường Anh 11/01/2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 2
6:50:00 Đoán hay trúng ngay Số 53 (P2) PL
7:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 31
7:20:00 Khu vườn tuổi thơ Số 13
8:00:00 Phim Bí mật người vợ Tập 31
9:00:00 Ngại gì không nói Số 10
9:20:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 12
10:00:00 PHH :Lặn nào Olly Tập 25
10:30:00 Nào mình cùng đi Số 49
11:00:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 2
11:30:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 140
11:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 53 (P2) PL
12:00:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 38
13:00:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 31
14:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 12
14:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 17
15:00:00 PHH :Lặn nào Olly Tập 25
15:30:00 Thì ra là thế Số 34
15:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 53 (P2) PL
16:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 34
16:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 2
17:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 13 PM
17:30:00 PHH : Lặn nào Olly Tập 25 PM
18:00:00 Ngại gì không nói Số 10
18:10:00 Đoán hay trúng ngay Số 53 (P2) PL
18:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 3 PM
19:00:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 32 PM
20:10:00 Thì ra là thế Số 34
20:30:00 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 39 PM
21:30:00 Phim : Bí mật người vợ Tập 32 PM
22:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 3
23:00:00 Tạp dề nội trợ Số 62
23:15:00 Giai điệu cuộc sống Số 27
23:30:00 PHH : Lặn nào Olly Tập 26
23:45:00 Thì ra là thế Số 34
0:00:00 Nào mình cùng đi Số 49
0:15:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 3
0:30:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 13

Comments

comments

Comments are closed.