Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 09/3/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 09/03/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 49
6:50 Vương quốc thông minh Số 27
7:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 13
7:20 Khu vườn tuổi thơ Số 25
8:00 Phim: Mã Vĩnh Trinh Tập 10
9:00 Ngại gì không nói Số 40
9:20 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 13
10:00 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 49
10:30 Nào mình cùng đi Số 59
11:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 17
11:30 Những chiếc bút chì thông minh Số 81
11:45 Vương quốc thông minh Số 28
12:00 Phim GĐ: Đoạt tình Tập 86
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 4
14:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 13
14:30 Khu vườn tuổi thơ Số 21
15:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 17
15:30 Ước mơ của em Số 29
16:00 Đoán hay trúng ngay Số 107
16:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 49
17:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 14
17:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 50
18:00 Happy birthday Số 236
18:10 Lớp học vui nhộn Số 10
18:30 PHH : Chú rồng Ao Ao Tập 18
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 5
20:10 Ước mơ của em Số 30
20:30 Phim: Đoạt tình Tập 87
21:30 Phim: Mã Vĩnh Trinh Tập 11
22:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 18
23:00 Theo bước con yêu Số 13
23:15 Giai điệu cuộc sống Số 40
23:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 50
23:45 Đoán hay trúng ngay Số 106
0:00 Nào mình cùng đi Số 59
0:15 PHH : Chú rồng Ao Ao Tập 18
0:30 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 14

Comments

comments

Comments are closed.